GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 76/1998

29. svibnja 1998.

978

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

979

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkoj djelatnosti

980

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Dubrovnik

981

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, u HE Zakučac

982

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Peruča

983

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Orlovac

984

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, u HE Kraljevac

985

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Sklope i HE Senj

986

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, u RHE Velebit

987

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Gojak

988

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Čakovec

989

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Varaždin

990

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za hidroenergetski sustav HE Vinodol

991

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, u HE Đale

992

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Rijeka

993

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, u HE Miljacka

994

Odluka o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije ŻHrvatskoj elektroprivrediŽ d.d., Zagreb, za HE Dubrava

995

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

996

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine

997

Odluka o razrješenju člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

998

Odluka o izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

999

Odluka o imenovanju državne pravobraniteljice Zagrebačke županije

1000

Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Osječko-baranjske županije

1001

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Istarske županije za Ispostavu u Rovinju

1002

Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Sisačko-moslavačke županije

1003

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora

1004

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora

1005

Odluka o prestanku članstva i izboru člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora

1006

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora

1007

Odluka o odlikovanju Nade Ruždjak Redom hrvatskog pletera

1008

Odluka o razrješenju Daniela Bučana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

1009

Odluka o razrješenju Daniela Bučana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici

1010

Odluka o razrješenju Daniela Bučana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Hašemitskoj Kraljevini Jordan

1011

Odluka o razrješenju Daniela Bučana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat

1012

Odluka o razrješenju Daniela Bučana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan

1013

Odluka o razrješenju dr. Marka Žaje dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli

1014

Odluka o razrješenju dr. Marka Žaje dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Republici Sveti Toma i Prinsipe

1015

Odluka o razrješenju dr. Marka Žaje dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

1016

Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Demokratskoj Socijalističkoj Republici Šri Lanki

1017

Odluka o razrješenju dr. Drage Štambuka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji

1018

Odluka o razrješenju Luke Meštrovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli

1019

Odluka o razrješenju Luke Meštrovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu

1020

Odluka o razrješenju Mladena Juričića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Albaniji

1021

Odluka o razrješenju Ive Livljanića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

1022

Odluka o razrješenju dr. Darka Bekića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

1023

Odluka o razrješenju dr. Ivana Brnelića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Poljskoj

1024

Odluka o raspisivanju izbora za Gradsko vijeće Grada Visa, Općinsko vijeće Općine Gradac i Općinsko vijeće Općine Pušća

1025

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Općine Konavle

1026

Program Hrvatske garancijske agencije za trajna obrtna sredstva

1027

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu

1028

Pravilnik o zaštiti trpova (Holothurioidea)

1029

Pravilnik o zaštiti riječnih rakova (Crustacea, Astacidae)

1030

Pravilnik o zaštiti pijavica (Hirudinea)

1031

Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia)

1032

Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria)

1033

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

1034

Ispravak Odluke o imenovanju članova Nacionalnog znanstvenog vijeća

1035

Ispravak Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

1036

Ispravak rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1002/1997.