GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1993

14. lipnja 1993.

13

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji

14

Deklaracija Helsinškog susreta na vrhu poglavara država ili vlada zemalja članica KESS-a (Helsinški dokument 1992.)

15

Bečki dokument 1992 o pregovorima u pogledu mjera za gradnju povjerenja i sigurnosti sazvanima u skladu s bitnim odredbama završnog dokumenta Bečkog sastanka Konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji