GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 17/1993

20. prosinca 1993.

39

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Izmijenjenoga Priloga I. Dopunskom protokolu Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I.), Usvojenoga na Sastanku tehničkih stručnjaka u Ženevi, 24. kolovoza 1990

40

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske

41

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o veterinarsko-sanitarnoj suradnji