GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1994

28. prosinca 1994.

57

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957., Dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 15. listopada 1975. i Drugog dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 17. ožujka 1978.

58

Zakon o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih osoba Vijeća Europe

59

Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, sa Prilogom