GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1995

21. lipnja 1995.

36

Zakon o potvrđivanju ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Ugovorom o projektu, izmedu Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

37

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, od 16. prosinca 1966. godine

38

Zakon o potvrđivanju Članka 41. Međunarodnog pakta o građanskim pravima od 16. prosinca 1966.godine

39

Zakon o potvrđivanju Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, namijenjen ukinuću smrtne kazne, od 15. prosinca 1989. godine

40

Uredba o potvrđivanju Ugovora o prosvjetnoj, kulturnoj i znanstvenoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

41

Uredba o potvrđivanju Sporazuma o redovitom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog Saveznog Vijeća