GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1996

07. ožujka 1996.

21

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prodaji poljoprivrednih proizvoda, između Vlade Republike Hrvatske (zastupane po Ministarstvu financija) i Vlade Sjedinjenih Američkih država (zastupane po Korporaciji za robne kredite)

22

Uredba o potvrđivanju Ugovora o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

23

Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Saveznog vijeća Švicarske Konfederacije, s dodatnim Protokolom