GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1996

19. srpnja 1996.

60

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reprogramiranju dugova, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske

61

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova između Republike Hrvatske koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kotrollbank AG, Beč, koja zastupa Republiku Austriju u skladu sa Zakonom o unapređenju izvoza iz 1981. godine

62

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitata, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

63

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

64

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu

65

Ispravak Zakona o potvrđivanju ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine narkotičnim drogama i psihotropnim tvarima, medunarodnog terorizma i organiziranog kriminala