GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1997

11. srpnja 1997.

65

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu

66

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

67

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Države Kuwait o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

68

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o uzajamnom ukidanju viza

69

Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije