GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1997

9. listopada 1997.

92

Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina

93

Zakon o potvrđivanju Konvencije o sprječavanju mučenja ili neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

94

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom

95

Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi

96

Zakon o potvrđivanju Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe, Protokola od 6. studenoga 1952., Drugog protokola od 15. prosinca 1956., Trećeg protokola od 6. ožujka 1959., Četvrtog protokola od 16. prosinca 1961., Petog protokola od 18. lipnja 1990. i Šestog protokola od 5. ožujka 1996., uz Opći sporazum o povlasticama i imunitetima Vijeća Europe

97

Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Europske konferencije za molekularnu biologiju