GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1998

27. siječnja 1998.

5

Odluka o objavi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država

6

Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zaštite bilja

7

Odluka o prihvatu IV. izmjene Statuta Međunarodnog monetarnog fonda

8

Objava o stupanju na snagu Ugovora o kulturnoj, znanstvenoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Argentine

9

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

10

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o priznavanju svjedodžbi o školskoj spremi, diploma i stupnjeva visokoškolskog obrazovanja stečenih u Republici Hrvatskoj i Republici Mađarskoj

11

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari