GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1998

24. veljače 1998.

12

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

13

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu za projekt oporavka investicija, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

14

Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području patenata (PCT)

15

Uredba o potvrđivanju Ugovora o suradnji na području turizma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

16

Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

17

Objava o stupanju na snagu Ugovora o međunarodnom cestovnom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske

18

Objava o stupanju na snagu Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske

19

Objava o stupanju na snagu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

20

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o prijateljstvu i suradnji

21

Objava o stupanju na snagu Ugovora o kulturnoj suradnji između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke s Protokolom