GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 4/1998

19. ožujka 1998.

22

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o preuzimanju osoba na granici

23

Odluka o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o ujednačavanju isprava za prelazak državne granice u službene svrhe

24

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica

25

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu

26

Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije

27

Odluka o povlačenju rezerve Republike Hrvatske na članak 9. stavak 1. Konvencije o pravima djeteta

28

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa

29

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o veterinarskoj suradnji

30

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

31

Objava Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o međunarodnom cestovnom prometu osoba i stvari

32

Objava Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o suradnji na području zaštite bilja