GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1998

10. travnja 1998.

44

Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

45

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

46

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Republike Makedonije

47

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o reprogramiranju hrvatskog duga

48

Odluka o otkazu Međnarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzročenu onečiščenjem uljem iz 1969. godine i Međunarodne konvencije o osnivanju Međnarodnog fonda za naknadu štete prouzročene onečiščenjem uljem iz 1971. godine

49

Objava o stupanju na snagu Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

50

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izručenju

51

Objava o stupanju na snagu Ugovora o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske

52

Ispravak Uredbe o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji