GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1998

15. svibnja 1998.

53

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zabrani uporabe, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju

54

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt veletržnica između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

55

Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

56

Zakon o potvrđivanju Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Rumunjske

57

Uredba o potvrđivanju Protokola Energetske povelje o energetskoj učinkovitostii pripadajučim problemima okoliša

58

Statut Banke za međunarodna poravnanja

59

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

60

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

61

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj suradnji

62

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja

63

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit