Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 16/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1990

Zagreb, 24. travnja 1990.

274

Zakon o provođenju popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini

275

Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim taksama

276

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti

277

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu

278

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima

279

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

280

Odluka o potvrdi Statuta Narodne banke Hrvatske

281

Odluka o potvrdi Završnog računa Narodne banke Hrvatske za 1989. godinu

282

Odluka o potvrdi Financijskog plana Narodne banke Hrvatske za 1990. godinu

283

Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

284

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

285

Odluka o izboru sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

286

Odluka o izboru suca Okružnog suda Bjelovar

287

Odluka o izboru sudaca Okružnog suda Zagreb

288

Odluka o izboru sudaca Okružnog privrednog suda Zagreb

289

Odluka o razrješenju dužnosti sudaca Upravnog suda Hrvatske

290

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Pula

291

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda Rijeka

292

Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

293

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Rijeka

294

Odluka o imenovanju zamjenika glavnog i odgovornog urednika "Delegatskog vjesnika"

295

Odluka o imenovanju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

296

Odluka o razrješenju člana Savjeta Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske za zaštitu ustavnog poretka

297

Odluka o raspodjeli sredstava radio-pretplate

298

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Republičkom komitetu za poljoprivredu i šumarstvo

299

Rješenje o razrješenju pomoćnika tajnika Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske

300

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

301

Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Zagreb u 1990. godini

302

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar u 1990. godini

303

Odluka o izmjenama Odluke o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Gospić u 1990. godini

304

Odluka o novčanom primanju za slučaj novorođenog djeteta

305

Odluka o svoti paušalne naknade na ime pogrebnih troškova koje se isplaćuje u slučaju smrti korisnika ili članova porodice korisnika

306

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za troškove hrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu, u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite