Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 18/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 18/1990

Zagreb, 30. travnja 1990.

339

Zakon o koncesijama

340

Zakon o Fondu Socijalističke Republike Hrvatske za razvoj

341

Zakon o Agenciji Socijalističke Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

342

Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

343

Zakon o učešću potrošača električne energije u osiguranju sredstava za pokriće gubitaka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine

344

Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja dijelom društvenih sredstava društveno-političkih zajednica, samoupravnih interesnih zajednica i samoupravnih fondova društvenih djelatnosti i socijalne sigurnosti za potrošnju u 1990. godini

345

Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama

346

Zakon o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima

347

Zakon o dopuni Zakona o dopunslum sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu

348

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Izvršnom vijeću Sabora

349

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu obrane od tuče

350

Izmjene i dopune Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

351

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

352

Odluka o osnivanju Radne zajednice južnog i srednjeg Jadrana

353

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti za hitno organiziranje nužnih mjera zaštite izazvanih elementarnim nepogodama

354

Odluka o davanju pomoći iz sredstava solidarnosti općinama Imotski i Sinj za štetu od potresa u 1989. godini

355

Odluka o planovima za izvanredne prilike u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj

356

Odluka o razrješenju savjetnika za društveno-ekonomski sistem

357

Rješenje o razrješenju glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

358

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog elektroenergetskog inspektora u Republičkom komitetu za energetiku, industriju, rudarstvo i zanatstvo

359

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog sanitarnog inspektora u Republičkom komitetu za zdravstvenu socijalnu zaštitu

360

Rješenje o imenovanju glavnog republičkog vodoprivrednog inspektora u Republičkom komitetu za vodoprivredu

361

Rješenje o imenovanju podsekretara u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove

362

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu čovjekove okoline u Republičkom komitetu za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline

363

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Republičke direkcije za robne rezerve

364

Rješenje o imenovanju pomoćnika tajnika Izvršnog vijeća Sabora

365

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu postavljanja i obilježevanja pontonskih mostova te uvjetima plovidbe kroz otvore tih mostova

366

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima

367

Naredba o izmjeni Naredbe o plovidbi u prolazu u Šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, prolazu Mali Ždrelac i Velika Vrata, te u predjelu rta Marlera

368

Naredba o imjeni Naredbe o plovidbi rijekom Neretvom, Zrmanjom i Savom

369

Naredba o izmjeni Naredbe o načinu obilježavanja peljarskih brodova i čamaca i o pozivnim znakovima za peljarenje

370

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

371

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

372

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990. godine

373

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

374

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

375

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

376

Izmejene i dopune Pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plačaju prema sjedištu isplatioca