Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 29/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1990

Zagreb, 20. srpnja 1990.

583

Zakon o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

584

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za organizaciona i kadrovska pitanja

585

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije Predsjedništva SR Hrvatske za pomilovanja

586

Odluka o imenovanju tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

587

Odluka o imenovanju šefa Kabineta predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske

588

Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SRH i tajnika Savjeta Predsjedništva SRH za narodnu obranu

589

Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika

590

Odluka o imenovanju savjetnika u Predsjedništvu SR Hrvatske na poslovima u Kabinetu predsjednika

591

Odluka o razrješenju vršioca dužnosti tajnika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske

592

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-243/1989 od 7. lipnja 1990.

593

Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za mjesec srpanj, kolovoz i rujan 1990. godine

594

Podaci o polaznim veličinama bruto osobnog dohotka po radniku i stopama akumulativnosti na razini privrede Republike i grupacija u smislu člana 28. Društvenog dogovora o dohotku u SRH za razdoblje siječanj - lipanj i siječanj - rujan 1990. godine