Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 49/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 49/1990

Zagreb, 24. studenoga 1990.

911

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta ustava Republike Hrvatske

912

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra, sektor za rad i zapošljavanje, Ministarstva rada i socijalne skrbi

913

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra, sektor za rad i zapošljavanje, Ministarstva rada i socijalne skrbi

914

Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Narodne novine"

915

Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti Javnog poduzeća "Narodne novine"

916

Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika republičkog službenog glasila "Narodne novine"

917

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Narodne novine"

918

Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova zdravstvene zaštite samostalno osobnim radom

919

Pravilnik o organizaciji i radu Republičkog fonda socijalne zaštite

920

Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima vozila

921

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan

922

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-419/1987 od 11. listopada 1990

923

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-161/1988 od 11. listopada 1990

924

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

925

Odluka o načinu korištenja sredstava za zadovoljavanje zajedničkih potreba društva u oblasti socijalne zaštite u razdoblju od 18. listopada do 31. prosinca 1990. godine

926

Odluka o izboru predsjednika Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

927

Odluka o izboru članova Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

928

Odluka o osnivanju Stručne službe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

929

Odluka o prijenosu dijela sredstava sa prolaznih žiro-računa ispostava u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda

930

Odluka o izboru delegata Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske u Skupštinu Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije

931

Podatak o prosječno mjesećno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje srpanj - rujan 1990. godine

932

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje srpanj - rujan 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec rujan 1990. godine