Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 10/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1991

Zagreb, 6. ožujka 1991.

235

Odluka o izboru pet sudaca Vrhovnog suda Hrvatske

236

Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog pravobranioca Republike Hrvatske

237

Odluka o izboru suca Republičkog vijeća za prekršaje

238

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Gospiću

239

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Zagrebu

240

Odluka o izboru tri suca Okružnog suda u Zagrebu

241

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Osijeku

242

Odluka o izboru tri suca Općinskog suda u Karlovcu

243

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Osijeku

244

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Puli

245

Odluka o izboru tri suca Općinskog suda u Sisku

246

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Zagrebu

247

Odluka o imenovanju dva zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

248

Odluka o imenovanju zamjenika Javnog tužioca Hrvatske

249

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Dubrovnik

250

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

251

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula

252

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak

253

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

254

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik

255

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

256

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

257

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega

258

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

259

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split

260

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javom tužilaštvu Split

261

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

262

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

263

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar

264

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca i zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek

265

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pula

266

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Petrinja

267

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Nova Gradiška

268

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonski Brod

269

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin

270

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vrbovec

271

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

272

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Koprivnica

273

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Đurdevac

274

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica

275

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Križevci

276

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Čakovec

277

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Ivanec

278

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Opčinskom javnom tužilaštvu Ludbreg

279

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar

280

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Dugo Selo

281

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Jastrebarsko

282

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Krapina

283

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Kutina

284

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Sesvete

285

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Velika Gorica

286

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zabok

287

Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zlatar-Bistrica

288

Odluka o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar

289

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Karlovac

290

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pula

291

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Slavonska Požega

292

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Čakovec

293

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

294

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

295

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

296

Odluka o razrješenju dužnosti suca Upravnog suda Hrvatske

297

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Slavonskoj Požegi

298

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Varaždinu

299

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

300

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

301

Odluka o razrješenju dužnosti dva suca Okružnog suda u Zagrebu

302

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Osijeku

303

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog suda u Čazmi

304

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Čakovcu

305

Odluka o razrješenju zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Slavonska Požega

306

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar

307

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

308

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb

309

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Bjelovar

310

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka

311

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Rijeka

312

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin

313

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

314

Zakon o socijalnoj zaštiti (pročišćeni tekst)

315

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prosvjete i kulture RepubIike Hrvatske

316

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zdravstva Republike Hrvatske

317

Rješenje o imenovanju pomoćnika predstojnika Ureda za prilagođavanje europskim integracijama

318

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda športa za direktora Republičkog fonda športa

319

Pravilnik o ostvarivanju socijalne zaštite

320

Rješenje o određivanju Instituta "Ruđer Bošković" Zagreb, za obavljanje poslova zaštite od ionizirajućih zračenja

321

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-248/1988. od 7. veljace 1991.

322

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-39/1991. od 28. veljace 1991.

323

Izvod iz odluka o stopama poreza koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

324

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine

325

Ispravak Naredbe o izmjeni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - koćama

326

Ispravak Tarifnog sustava za prodaju električne energije