Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 43/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 43/1991

Zagreb, 23. kolovoza 1991.

1141

Uredba o preuzimanju u posjed i korištenje odmarališta hotela i drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina koje se u njima nalaze, na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništvo imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske

1142

Odluka o prenošenju motornih vozila i drugih pokretnina

1143

Odluka o dopuni Odluke o načinu i uvjetima korištenja primarne emisije i osiguranju likvidnosti banaka

1144

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obrane Republike Hrvatske

1145

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatskog povijesnog muzeja