Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 74/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 74/1992

Zagreb, 4. studenoga 1992.

1964

Zakon o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske

1965

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

1966

Zakon o Narodnoj banci Hrvatske

1967

Ukaz

1968

Ukaz

1969

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Aucklandu, Novi Zeland

1970

Odluka

1971

Rješenje o imenovanju v. d. pomoćnika ministra turizma i trgovine

1972

Rješenje o imenovanju v. d. pomoćnika ministra turizma i trgovine

1973

Rješenje o imenovanju v. d. direktora Direkcije za državne robne rezerve

1974

Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Državnog hidrografskog instituta

1975

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za odnose s javnošću

1976

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose

1977

Rješenje o imenovanju direktora RepubIičkog fonda za znanost

1978

Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog veterinarskog zavoda

1979

Rješenje o imenovanju direktora Uprave Nacionalnog parka "Krka"

1980

Rješenje o imenovanju direktora Uprave Naaonalnog parka "Kornati"

1981

Rješenje o imenovanju direktora Uprave Naaonalnog parka "Plitvička jezera"

1982

Rješenje o imenovanju direktora Uprave Nacionalnog parka "Paklenica"

1983

Rješenje o imenovanju direktora Brodarskog instituta

1984

Rješenje o razrješenju glavnog i odgovornog urednika izdavačke djelatnosti Javnog poduzeća "Narodne novine"

1985

Rješenje o razrješenju glavnog i odgovornog urednika službenog glasila "Narodne novine"

1986

Rješenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika službenog glasila "Narodne novine"

1987

Rješenje o početku rada Carinskog referata Bjelovar Carinarnice Koprivnica

1988

Rješenje o početku rada Carinskog referata Otok Virje Carinarnice Koprivnica

1989

Uputa o načinu i postupku izrade izvješća o stanju potraživanja iz inozemstva i stanju dugovanja po određenim osnovarna