Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 16/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1993

Zagreb, 25. veljače 1993.

249

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova

250

Uredba o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

251

Uredba o izmjeni Zakona o financijskoj policiji

252

Uredba o zabrani raspolaganja zadružnom imovinom

253

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

254

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu

255

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

256

Odluka o suglasnosti na cijenu prirodnoga plina

257

Odluka o suglasnosti na povećanje cijene električne energije

258

Odluka o suglasnosti na cijene pisama i dopisnica

259

Odluka o suglasnosti na povećanje cijene telefonskog impulsa

260

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za javne ceste

261

Pravilnik o obrascu službene iskaznice inspektora Financijske policije

262

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje ili držanje i nošenje oružja

263

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

264

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

265

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

266

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

267

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-81/1993. od 22. veljače 1993.

268

Obavijest o promjeni žiro-računa Hrvatske gospodarske komore

269

Ispravak Odluke o visini posebnih naklada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama