Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 21/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1993

Zagreb, 19. ožujka 1993.

345

Odluka o imenovanju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za gospodarstvo

346

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zdravstva

347

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za upravljanje imovinom Republike Hrvatske

348

Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice

349

Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice

350

Rješenje o razrješenju direktora Hrvatskog fonda za razvoj

351

Rješenje o razrješenju direktora Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

352

Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar

353

Pravilnik o sadržaju, uvjetima i načinu izdavanja, te uporabi socijalne iskaznice

354

Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1993.