GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1994

Zagreb, 11. travnja 1994.

507

Zakon o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

508

Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi

509

Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

510

Zakon o dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

511

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

512

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekciji rada

513

Zakon o izmjeni Zakona o javnom bilježništvu

514

Zakon o dopunama Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje

515

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

516

Uredba o Uredu za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske

517

Odluka o osnivanju Odbora za gospodarske odnose s inozemstvom

518

Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita

519

Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske