Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 96/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 96/1994

Zagreb, 29. prosinca 1994.

1650

Uredba o izmjeni Uredbe o privremenom osiguranju sredstava za plaće i matrijalne troškove pojedinih državnih tijela

1651

Uredba o računovodstvu proračuna

1652

Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

1653

Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

1654

Odluka o kriterijima i načinu raspodjele kontingenta radnih dozvola za SR Njemačku

1655

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza

1656

Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1995. godini

1657

Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1658

Rješenje o razrješenju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1659

Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Komisije za predlaganje uvođenja doplatnih maraka

1660

Rješenje o razrješenju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

1661

Rješenje o imenovanju člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"

1662

Rješenje o razrješenju direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

1663

Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Hrvatske željeznice"

1664

Naredba o izmjeni Naredbe o visini posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1665

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pečatu za pečaćenje radijske postaje, telekomunikacijske i druge tehničke opreme

1666

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

1667

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

1668

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.

1669

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.

1670

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1671

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1994.

1672

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1994.

1673

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1994.

1674

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.

1675

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1994.

1676

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.

1677

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1994.

1678

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.

1679

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1994.

1680

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike-vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost

1681

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu

1682

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana

1683

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

1684

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

1685

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima

1686

Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

1687

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu stručnih organa vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju

1688

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994.

1689

Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikacuju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. listopada 1994.

1690

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1994.

1691

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1994.

1692

Odluka o uskladivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1994.

1693

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1994.

1694

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1994.

1695

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

1696

Pravilnik o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo

1697

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-693/1994. od 14. prosinca 1994. godine