Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 54/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 54/1995

Zagreb, 2. kolovoza 1995.

1065

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

1066

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. siječnja 1995. godine

1067

Naredba o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

1068

Isprava Zakona o radu

1069

Ispravak Odluke o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvom polugodištu 1995. godine