Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 65/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 65/1995

Zagreb, 13. rujna 1995.

1164

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, sa sjedištem u Zurichu

1165

Odluka o ukidanju Zavoda za preodgoj maloljetnika u Glini i osnivanju Kaznenog zavoda zatvorenog tipa u Glini i Zavoda za preodgoj maloljetnika u Turopolju

1166

Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova

1167

Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1995/96. školskoj godini

1168

Ispravak zakona o radu