Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 92/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 92/1995

Zagreb, 17. studenoga 1995.

1500

Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1501

Naputak o izdavanju potvrde o imovnom stanju

1502

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje tržišnog inspektora

1503

Odluka o dopuni odluke o razvrstavanju željezničkih pruga I i II reda

1504

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana nadzornog odbora Hrvatskih željeznica

1505

Naputak o izmjenama i dopunama naputka o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

1506

Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

1507

Pravilnik o iskaznici prosvjetnoga inspektora i višega prosvjetnog inspektora

1508

Pravilnik o čuvanju izbornog materijala

1509

Odluka o izboru predsjednika ustavnog suda Republike Hrvatske

1510

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-833/1994. od 3. studenoga 1995.

1511

Ispravak pravilnika o kakvoći goriva za mlazne motore