Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 93/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 93/1995

Zagreb, 15. studenoga 1995.

1512

Rješenje o izmjeni rješenja o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštečenih ratnim razaranjima za 1995. godinu

1513

Pravilnik o stručnoj izobrazbi vježbenika i ispitima za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika

1514

Pravilnik o obrascima i načinu uporabe službenih iskaznica i posebnih oznaka ovlaštenih službenih osoba ministarstva pravosuđa i kaznenih tijela

1515

Pravilnik za primjenu zakona o pečatima i žigovima s grbom republike hrvatske

1516

Pravilnik o vođenju popisa znanstvenika i istraživača ministarstva znanosti i tehnologije

1517

Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u republici Hvatskoj