GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1996

17. siječnja 1996.

75

Odluka o odbijanju potvrde izbora dr. Gorana Granića za gradonačelnika Grada Zagreba i župana Zagrebačke županije

76

Odluka o razrješenju Marijana Benka dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova

77

Odluka o razrješenju Zdravka Židovca dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova

78

Odluka o imenovanju Željka Sačića pomoćnikom ministra unutarnjih poslova za kriminalističku policiju

79

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

80

Pravilnik o veličini zaštite zone i radijskog koridora

81

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pošti

82

Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem kojih će se obavljati mjesečno informiranje za potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća u 1996. godini