GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 102/1996

4. prosinca 1996.

1979

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1980

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

1981

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Kliničkoj bolnici "Sestre Milosrdnice"

1982

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dioničkom društvu za grafičku i nakladničku djelatnost Zrinski d.d. Čakovec

1983

Odluka o dopunama Odluke o kriterijima za carinski kontingent

1984

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata

1985

Odluka o dopuni Odluke o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1996. godini

1986

Odluka o izmjeni Odluke o davanju državnih lovišta u zakup

1987

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove "Nacionalni park Brijuni"

1988

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javnog poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije s p.o., Zagreb

1989

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za obvezne preglede i kontrole

1990

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije splitsko-dalmatinske

1991

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u studenom 1996. godine

1992

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenom 1996. godine