GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 107/1996

20. prosinca 1996.

2044

Odluka o razrješenju Mateja Jankovića dužnosti ministra poljoprivrede i šumarstva

2045

Odluka o razrješenju Marine Dropulić-Matulović dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

2046

Odluka o imenovanju Ivana Penića ministrom unutarnjih poslova

2047

Odluka o imenovanju mr. Zlatka Dominikovića ministrom poljoprivrede i šumarstva

2048

Odluka o imenovanju Milana Kovača ministrom privatizacije

2049

Odluka o imenovanju mr. Marka Širca ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

2050

Odluka o imenovanju Ivana Jarnjaka predstojnikom Ureda za nacionalnu sigurnost

2051

Odluka o imenovanju Luke Bebića savjetnikom Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost

2052

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

2053

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Dubrovniku

2054

Odluka o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1997. godini

2055

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala

2056

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu

2057

Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila

2058

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o homologaciji vozila

2059

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Opći propisi (1996)

2060

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Trup (1996)

2061

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Oprema trupa (1996)

2062

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Stabilitet (1996)

2063

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Pregrađivanje (1996)

2064

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Nadvođe (1996)

2065

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Strojni uređaj (1996)

2066

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Cjevovodi (1996)

2067

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Strojevi (1996)

2068

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Kotlovi, izmjenjivači topline i posude pod tlakom (1996)

2069

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Rashladni uređaj (1996)

2070

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Električna oprema (1996)

2071

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Automatizacija (1996)

2072

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Radiooprema (1996)

2073

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Sredstva za signalizaciju (1996)

2074

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Pomagala za navigaciju (1996)

2075

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Protupožarna zaštita (1996)

2076

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Sredstva za spašavanje (1996)

2077

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Uređaj za rukovanje teretom i naprave za dizanje (1996)

2078

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Zaštita pri radu i smještaj posade (1996)

2079

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Prijevoz putnika (1996)

2080

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Sprečavanje zagađivanja (1996)

2081

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Prijevoz tereta (1996)

2082

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Baždarenje (1996)

2083

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Materijali (1996)

2084

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Zavarivanje (1996)

2085

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Tankeri za kemikalije (1996)

2086

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova-Kontejneri (1996)

2087

Odluka o obveznicama, stopi i osnovici za plaćanje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1997. godinu

2088

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-214/1996 od 4. prosinca 1996.

2089

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-350/1996 od 4. prosinca 1996.