GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1996

8. ožujka 1996.

331

Deklaracija

332

Zakon o razminiranju

333

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

334

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

335

Odluka o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

336

Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

337

Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta Narodne banke Hrvatske

338

Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Narodne banke Hrvatske

339

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

340

Odluka o mirovanju zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

341

Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

342

Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

343

Odluka o razrješenju člana Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

344

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

345

Odluka o izboru predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

346

Odluka o izboru predsjednika Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

347

Odluka o izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

348

Odluka o izboru člana Odbora za financije i državni proračun Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

349

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

350

Odluka o imenovanju članova Vijeća za telekomunikacije

351

Odluka o razrješenju dr. Mladena Iblera dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Holbaeku, Kraljevina Danska

352

Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

353

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za sanaciju i adaptaciju drvenih kuća i gospodarskih objekata _ Ruralne cjeline u Crkvenoj ulici u Kutini, te njihove revitalizacije novim sadržajima

354

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za proširenje groblja u Novskoj

355

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za proširenje groblja u Kršanu

356

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

357

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita u području unutarnjih poslova

358

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1996. godinu

359

Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske gospodarske komore

360

Odluka o imenovanju tužitelja i zamjenika tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

361

Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga

362

Ispravak Zakona o turističkoj djelatnosti

363

Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu