GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 24/1996

26. ožujka 1996.

428

Zakon o obnovi

429

Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki

430

Zakon o istražnim povjerenstvima

431

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

432

Odluka o razrješenju potpredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

433

Odluka o izboru potpredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

434

Odluka o izboru člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

435

Odluka o izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

436

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista

437

Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera

438

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti

439

Odluka o odlikovanju Redom kneza Domagoja s ogrlicom

440

Odluka o odlikovanju Redom bana Jelačića

441

Odluka o odlikovanju Redom Nikole Šubića Zrinskog

442

Uredba o izmjeni Zakona o bankama i štedionicama

443

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

444

Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Zakona o obrtu

445

Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja"

446

Uredba o plaćanju naknada za korištenje radnih dozvola iz kontingenata radnih dozvola za SR Njemačku

447

Uredba o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti

448

Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

449

Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu

450

Uredba o korištenju sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada

451

Uredba o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ

452

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

453

Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane Republike Hrvatske za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

454

Rješenje o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

455

Rješenje o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

456

Rješenje o imenovanju direktora "Hrvatskih voda" pravne osobe za upravljanje vodama