GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1997

5. veljače 1997.

175
Odluka o razrješenju dužnosti državnog pravobranitelja Županije istarske 
176
Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Grada Zagreba za Ispostavu u Sv. Ivanu Zelini 
177
Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske 
178
Odluka o imenovanju državne pravobraniteljice Županije karlovačke 
179
Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije ličko-senjske 
180
Odluka o imenovanju državnog pravobranitelja Županije istarske 
181
Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije dubrovačko-neretvanske 
182
Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske 
183
Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske 
184
Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije primorsko-goranske 
185
Odluka o imenovanju zamjenika državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske 
186
Odluka o imenovanju zamjenice državnog pravobranitelja Županije osječko-baranjske. 
187
Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta 
188
Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde 
189
Pravilnik o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja osoba za čuvara 
190
Pravilnik o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike 
191
Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, građenju, prepravkama i održavanju željezničkih pruga i željezničkih vozila 
192
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode 
193
Metodološke osnove za Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti - NKD 
194
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-363/1993. od 23. siječnja 1997. 
195
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-212/1995. od 29. siječnja 1997. 
196
Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama