GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1997

20. veljače 1997.

292

Obvezatne upute broj OŽ-OLS V Korištenje stručnih naziva i akademskih stupnjeva kandidata za zastupnike

293

Obvezatne upute OŽ-VI o odustanku od kandidature za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske

294

Obvezatne upute OLS-VI o odustanku od kandidature za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

295

Obvezatne upute OŽ-VII Glasonanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posade poomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

296

Obvezatne upute OŽ-VII i OLS-VII Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

297

Obvezatne upute OŽ-IX i OLS-VII o načinu rada biračkog odbora za provođenje izbora za zastupnike u Županijski dom Sabora Republike Hrvatske i za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave