GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 52/1997

21. svibnja 1997.

764

Odluka o izboru predsjednice Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

765

Odluka o izboru potpredsjednika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

766

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Mandatno-imunitetnog odbora Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

767

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe, izbor i imenovanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

768

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za Ustav i Poslovnik Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

769

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

770

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

771

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

772

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

773

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

774

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje iz domovinskog rata Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

775

Odluka o davanju ovlasti tvrtki"VB INVEST" d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja

776

Rješenje o razrješenju Stanka Lipnjaka položaja pomoćnika ministra uprave

777

Rješenje o razrješenju Senke Andrijašević Rac položaja pomoćnice ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

778

Rješenje o razrješenju dr. Rudolfa Vouka položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa

779

Rješenje o razrješenju Marijana Bulata položaja pomoćnika ministra turizma

780

Rješenje o imenovanju mr. Zorana Anušića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

781

Rješenje o imenovanju Ivana Vrkića privremenim ravnateljem Agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama

782

Rješenje o imenovanju Davora Šterna dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

783

Rješenje o imenovanju mr. Nenada Porgesa članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

784

Rješenje o imenovanju prof. dr. Stjepana Jecića članom Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krlež"

785

Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

786

Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

787

Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površinama zemljišta u vlasništvu države

788

Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za davanje koncesije prava lova u lovištima na površini zemljišta u vlasništvu države

789

Rješenje o razrješenju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici

790

Rješenje o imenovanju člana hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljnju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici

791

Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede

792

Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede

793

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske

794

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za snack-proizvode

795

Pravilnik o uvjetima za ovlaštene mjeriteljske laboratorije za ovjeravanje uređaja kojima se nadzire rad vozača i kretanja vozila u cestovnom prometu

796

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionicama (pročiščeni tekst)

797

Obvezatne upute III. o obrascima za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

798

Obvezatne upute IV. o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, to osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

799

Obvezatne upute V. o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama, članova posade pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode

800

Obvezatne upute VI. o pravima i dužnostima promatrača kao i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora

801

Ispravak Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja