GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 75/1997

21. srpnja 1997.

1316

Odluka o osnivanju Vijeća za strateške odluke

1317

Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja

1318

Odluka o vrstama radijskih postaja za koje se ne izdaje dozvola

1319

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Hrvatskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

1320

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa

1321

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja

1322

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana

1323

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku turističkih vodiča

1324

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Upisniku putničkih agencija

1325

Statut Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske

1326

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu NIVA PETROL, Zagreb

1327

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu NIVA TRGOVINA, Zagreb

1328

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu GRADSKA BANKA, Osijek

1329

Rješenje o odobrenju produljenja roka upisa i uplate dionica druge emisije serije ŻBŽ iz odluke Komisije o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira dioničkom društvu VERITAS OSIGURANJE

1330

Rješenje o odobrenju prospekta za uvrštenje svih dionica u I kotaciju Zagrebačke burze dioničkom društvu BRODOGRADILIŠTE ŻVIKTOR LENACŽ, Rijeka

1331

Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima KAPTOL investicijsko društvo d.o.o. Zagreb

1332

Rješenje o odobrenju poslovanja društva za upravljanje fondovima SLAVOINVEST dioničkom društvu za upravljanje investicijskim fondovima, Osijek

1333

Odluka o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala

1334

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-347/1996 od 9. srpnja 1997.

1335

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-676/1996 od 16. srpnja 1997.

1336

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-362/1995 od 9. srpnja 1997.

1337

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-107/1995 od 14. svibnja 1997.