GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 144/1998

4. studenog 1998.

1783

Odluka o odlikovanju istaknutoga hrvatskog dirigenta Vladimira Benića redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

1784

Odluka o odlikovanju novinara Mirka Bolfeka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

1785

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu

1786

Odluka o djelokrugu poslova potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1787

Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1788

Rješenje o imenovanju predsjednice i člana Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1789

Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini (treća objava) i Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1998. godini (treća objava)

1790

Naredba o obveznom trihineloskopskom pregledu mesa svinja kod klanja za potrebe vlastitog domaćinstva

1791

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani stavljanja u promet svinja s područja Županije vukovarsko-srijemske i dijelova Županije osječko-baranjske

1792

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske humane staklene termometre s tekućinom

1793

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu

1794

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-226/1998. od 30. rujna 1998.

1795

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-905/1998. od 2. studenog 1998.

1796

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-429/1996. od 7. listopada 1998.

1797

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u listopadu 1998. godine

1798

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u listopadu 1998. godine

1799

Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja

1800

Ispravak Rješenja o početku rada Carinske ispostave Županja Carinarnice Slavonski Brod