GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 161/1998

18. prosinca 1998.

1983

Zakon o bankama

1984

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima

1985

Odluka o potvrđivanju izbora Ivana Šprlje za župana Dubrovačko-neretvanske županije

1986

Odluka o potvrđivanju izbora Pere Cvjetovića i Rikarda Rossettia za podžupane Dubrovačko-neretvanske županije

1987

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1988

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te granicama plovidbe brodova i brodica

1989

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila

1990

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1320/1997 od 25. studenoga 1998.

1991

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-283/1997 od 16. prosinca 1998.

1992

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-913/1998 od 2. prosinca 1998.