GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 163/1998

23. prosinca 1998.

2004

Uredba o produljenju rokova iz članaka 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98)

2005

Uredba o prihvaćanju povećanja kvote Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu

2006

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma

2007

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz dodatka A Carinske tarife

2008

Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske pošte

2009

Odluka o davanju suglasnosti na Statut dioničkog društva Hrvatske telekomunikacije

2010

Naredba o dodatnim fitosanitetskim uvjetima za uvoz sjemenskog krumpira u Republiku Hrvatsku

2011

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za taksometre

2012

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Trgovačkom društvu Hypo Alpe Adria vrijednosnice d.o.o. Zagreb

2013

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ivanu Klampflu iz Ivanca

2014

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ivici Mitru iz Zagreba

2015

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje