GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 032/1998

10. ožujka 1998.

376

Odluka o postavljenju Davorina Mlakara za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu

377

Odluka o imenovanju dr. Ljerke Mintas Hodak, potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministricom u Vladi Republike Hrvatske za europske integracije

378

Odluka o razrješenju Davorina Mlakara dužnosti ministra uprave

379

Odluka o imenovanju Marijana Ramušćaka ministrom uprave

380

Odluka o razrješenju Ljilje Vokić dužnosti ministrice prosvjete i športa

381

Odluka o imenovanju mr. Božidara Pugelnika ministrom prosvjete i športa

382

Odluka o osnivanju Doma umirovljenika Udbina

383

Uredba o osnivanju Doma umirovljenika Zemunik

384

Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom

385

Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog centra za mine

386

Odluka o davanju ovlasti tvrtki »TT-KA« d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja

387

Odluka o davanju ovlasti tvrtki »Remocoplast« d.o.o., Zagreb za obavljanje poslova razminiranja

388

Odluka o davanju ovlasti tvrtki »GTS« d.o.o., Split, za obavljanje poslova razminiranja

389

Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u vlasništvo Zadarskoj nadbiskupiji u Zadru

390

Odluka o prihvatu darovanja nekretnina

391

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za toksikologiju

392

Rješenje o imenovanju Antuna Golika tajnikom Ministarstva turizma

393

Rješenje o imenovanju Zdravka Frlete pomoćnikom ministra gospodarstva

394

Rješenje o razrješenju Mirka Novosela položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa

395

Rješenje o imenovanju Andre Knege pomoćnikom ministra prosvjete i športa

396

Rješenje o imenovanju Pere Kovačevića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

397

Rješenje o imenovanju Darinka Mikulića pomoćnikom ministra hrvatskih branitelja

398

Rješenje o imenovanju Anđelka Vujeva pomoćnikom ministra privatizacije

399

Rješenje o razrješenju dr. Gorana Dodiga položaja predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

400

Rješenje o razrješenju Mile Šimić položaja zamjenice predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

401

Rješenje o imenovanju Mile Šimić predstojnicom Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

402

Rješenje o razrješenju Vjeke Čule pomoćnika predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

403

Rješenje o imenovanju mr. Aleksandra Čaklovića ravnateljem Hrvatske uprave za ceste

404

Rješenje o imenovanju mr. Damira Goršeta ravnateljem Hrvatskog centra za mine

405

Rješenje o imenovanju Georgija Pare intendantom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

406

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenice predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«

407

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne ergele lipicanaca

408

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

409

Rješenje o visini naknade za zdravstveni pregled vozača

410

Odluka o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

411

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1020/1994 od 18. veljače 1998.

412

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1130/1997 od 25. veljače 1998.

413

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1088/1994 od 16. veljače 1998.