GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 75/1998

27. svibnja 1998.

963

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Rijeci

964

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Splitu

965

Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi

966

Uredba o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

967

Uredba o osnivanju Društvenog veleučilišta u Zagrebu

968

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zagrebu

969

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Rijeci

970

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Gospiću

971

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Puli

972

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Splitu

973

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Osijeku

974

Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru

975

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja

976

Naputak za provođenje Programa za eksplantacije organa

977

Odluka o izmjeni Odluke o zaštiti područja »Podpanj« kao posebnog ornitološkog rezervata