GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 97/1998

17. srpnja 1998.

1335

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici, sa sjedištem u Bejrutu

1336

Odluka o imenovanju dr. Zvonimira Marića generalnim konzulom Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

1337

Odluka o imenovanju C. Badiha Hobeicha počasnim konzulom Republike Hrvatske u Libanonskoj Republici

1338

Odluka o potvrđivanju izbora Srećka Lovrinčevića za župana Osječko-baranjske županije

1339

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Dubrovačko-neretvansku županiju

1340

Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati prijevozno sredstvo i pošiljka u unutarnjem i međunarodnom prometu

1341

Pravilnik o uvjetima za obavljanje istraživanja u posebno zaštićenim dijelovima prirode na morskom dnu ili morskom podzemlju unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

1342

Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite okoliša

1343

Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

1344

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-220/1996 od 8. srpnja 1998.

1345

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-406/1996 od 8. srpnja 1998.

1346

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima