GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 13/1995

29. prosinca 1995.

64

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

65

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske

66

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije

67

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit

68

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Grčke Republike o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit

69

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti

70

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država i protokola za provedbu Ugovora

71

Uredba o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj hidrografskoj organizaciji

72

Uredba o potvrđivanju ugovora o trgovini, izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat