GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1997

6. lipnja 1997.

44

Zakon o potvrđivanju verbalnih nota između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana i Ugovora o preuzimanju i reprogramiranju dugova između Republike Hrvatske i Export-import banke Japana

45

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s projektnim ugovorom »Obnova i zaštita obalnih šuma«, između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

46

Zakon o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i potvrđivanje Statuta Fonda Vijeća Europe za socijalni razvitak od 8. lipnja 1993. godine

47

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

48

Uredba o potvrdivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o suradnji na području zaštite bilja

49

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o veterinarskoj suradnji

50

Uredba o potvrđivanju Ugovora o prosvjetnoj i kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske

51

Uredba o potvrđivanju Ugovora o kulturnoj, prosvjetnoj, znanstvenoj i športskoj suradnji izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike

52

Objava o stupanju na snagu Sporazuma o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

53

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dužebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske

54

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima

55

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture

56

Objava o stupanju na snagu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske

57

Objava o stupanju na snagu Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije u borbi protiv međunarodne protuzakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala