GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1997

12. studenoga 1997.

126

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o poticanju i zaštiti ulaganja

127

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji

128

Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza i sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o ukidanju viza

129

Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999.

130

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i zaštiti ulaganja

131

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o ukidanju ulaznih viza