GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1997

12. prosinca 1997.

141

Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije

142

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je boravak protuzakonit

143

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o uzajamnom oslobadanju od plaćanja poreza i naknada za ceste na cestovna vozila u medunarodnom prometu . . 1079 144 Odluka o objavi Protokola o suradnji, izmedu Republike Hrvatske i Republike Turske

144

Odluka o objavi Protokola o suradnji, između Republike Hrvatske i Republike Turske

145

Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika s Protokolom

146

Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije

147

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji

148

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o turističkoj suradnji

149

Objava o stupanju na snagu Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine

150

Ispravak Odluke o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997. - 1999.