GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1998

9. lipnja 1998.

64

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj

65

Uredba o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hravatske i Vlade Ukrajine o suradnji na području kulture, prosvjete, znanosti i tehnologije

66

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

67

Odluka o prihvatu izmjene članka 21. Konvencije o Međunardnoj hidrografskoj organizaciji

68

Odluka o objavljivanju Sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

69

Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije

70

Odluka o objavi Statuta Vijeća Europe

71

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima

72

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji

73

Objava o stupanju na snagu Konzularne konvencije između Republike Hrvatske i Republike Mađarske

74

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa

75

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji

76

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevne Švedske o reprogramiranju Hrvatskog duga

77

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je Boravak protuzakonit