GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1998

31. srpnja 1998.

89

Odluka o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Nordijske investicijske banke

90

Odluka o objavi Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske

91

Odluka o objavi Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997.)

92

Odluka o notifikaciji o sukcesiji Međunarodne konvencije o Međunarodnom institutu za hlađenje

93

Pravilnik o međunarodnim prijavama patenata

94

Objava o stupanju na snagu Ugovora o suradnji na području patenata (PCT)

95

Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata

96

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Italije o poticanju i zaštiti ulaganja

97

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina

98

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji

99

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu